Page 4 - herbestemming-kerken-final
P. 4
Woord vooraf
Kerken zijn beeldbepalend voor de
vele stads- en dorpskernen. Het zijn erfgoedbakens in een landschap en worden door velen beschouwd als plaatsen van herinnering. Indien sloop of sluiting dreigt, ontstaat daartegen vaak heftig verzet. In Limburg zijn er niet minder dan 340 kerken, en het gebruik ervan voor de eredienst is drastisch geslonken de afgelopen decennia. In het licht van de secularisering van de samenleving moeten we vandaag dus herbestemming overwegen.
Onder meer door de aandacht van de bevoegde Vlaamse minister de afgelopen jaren, is de vraag naar medegebruik en herbestemming van parochiekerken in een versnelling gekomen. Kerkbesturen zijn verplicht na te denken over een strategische visie op de toekomst van de lokale parochiekerken.
In een meerjarenplan moeten ze, samen met de gemeentebesturen, aanduiden welke kerken in aanmerking komen voor neven- of
herbestemming.
Een strategische visie ontwikkelen is absoluut nodig maar gebeurt bij voorkeur doordacht. Een kerk is centraal gelegen in een leefgemeenschap. Eventuele herbestemming of nevenbestemmingen moeten gebeuren met respect voor de omgeving, de omwonenden en de kerkfabriek.
Aandacht voor de specifieke lokale context en gevoeligheden is fundamenteel om resultaat te kunnen boeken. We hebben tijdens het ontmoetingsmoment in juni 2014 kunnen vaststellen dat heel wat mensen vandaag sterk betrokken blijven bij de problematiek van herbestemming en graag ingaan op de vraag naar hun inbreng in het debat.
De onderzoeksgroep Arck van de Universiteit Hasselt en STEBO vzw hebben in 2013 -
2014 een sterke bijdrage tot het debat gegeven. De ontwerpen en maquettes die
nu als resultaat worden gepresenteerd, zijn bedoeld om eigenaars en gemeentebesturen te inspireren en het debat open te trekken. Daarmee is alvast een mooi begin gemaakt. We hebben nood aan goede voorbeelden
en simulaties als bron van inspiratie voor eigenaars en gemeentebesturen. Indien deze idee├źn gekoppeld worden aan een haalbaar beheersplan op maat van de kerken, zijn we vertrokken voor een duurzame toekomst van onze parochiekerken in Limburg.
Igor Philtjens, gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed van de provincie Limburg


   2   3   4   5   6